YEREL      GÜNCEL      SPOR      ESNAF      SİYASET      EĞİTİM      KÜLTÜR   
 
Ana Sayfa > KÜLTÜR

UNESCO Dünya Mirası Nedir? Nasıl Girilir? Nasıl Kalınır?
29 Haziran 2015
Bu haber 2846 kez okundu
UNESCO Dünya Mirası Nedir? Nasıl Girilir? Nasıl Kalınır?
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%
UNESCO Dünya Mirası Listesinde herhangi bir kültürel varlığının yer almasını isteyen ülkelerin (Yönetimlerin) öncelikle Birleşmiş Milletlerin 1972 tarihli ‘’Dünya Kültür ve Doğal Miraslarının Korunmasına Yönelik Sözleşme’’sini İmzalamış olması gerekmektedir. Bu anlaşmanın uygulanmasına yönelik UNESCO tarafından hazırlanmış ‘’Rehber’’de (Kısaca: Dünya Mirasları Uygulama Rehberi – Orijinal Adı: The Operational Guidelines fort the Implementation of the World Heritage Convention)  1972 tarihli sözleşmenin imzalanması ile kabul edilmiş olur.
Türkiye bu sözleşmeyi 1983 yılında kabul etmiştir.
 
1) Dünya Mirası Listesi: 1972 Sözleşmesinin En Çarpıcı Ürünü
 
Dünya Mirası Listesi UNESCO’nun koruma ve kültürel miras hakkındaki bilinçlenme çabalarını destekleyen en etkin aracıdır. Liste ilk kez 1978 yılında 8 kültürel, 4 Doğal ve 1’de karma olmak üzere toplam 13 varlığın Dünya Mirası olduğu kabulü ile hayat bulmuştur. Bugün 2011’in Haziran ayında yapılan sözleşmeyi imzalayan 188 ülkeden 153’ünün toplam 936 varlığı listede yer almaktadır. Bu mirasların 725’i kültürel, 183’ü doğal ve 28’i de karma miras kategorisindedir.
Listeye yeni eser sunulması, listedeki varlıkların ‘’Tehlike Altındaki Miras Listesi’’ne alınması veya Liste’den tümüyle çıkarılması konuları yanında, ülkelere miraslarını koruma ve yaşatmaları için mali, teknik ve bilimsel destek verilmesi Dünya Mirası Komitesi tarafından yürütülmektedir. Komite, UNESCO üyeleri içinden altı yıllığına seçilen 21 ülke temsilcisinden oluşmaktadır. 2005 yılında yapılan UNESCO Genel Kurul Toplantısında görev süresi üyelerin kendi isteği üzerine –gönüllülük esasına dayanılarak - 4 yıla indirilmiştir.
 
2) Sözleşmenin Getirdiği Yaptırımlar
 
Sözleşmeyi kabul eden ve Dünya Mirası Listesinde kültürel varlığı bulunan ülkeler, bu varlıkları ilgilendiren çalışma, koruma, yeniden işlevlendirme ve miraslar çevresinde gelişim ile değişime neden olan imar faaliyetlerini uluslararası denetime açmak zorundadırlar. Ülkemiz kamuoyu tarafından, 1972 tarihli sözleşme nedeniyle İstanbul Tarihi Yarımada’da yapılması düşünülen projelerin UNESCO denetimine açık olduğu en bilinen konuların başında gelmektedir. Çünkü Sözleşme gereği İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tarihi Yarımada’yı etkileyen tüm büyük çaplı projelerini uluslararası denetime açmak zorunda kalmış ve gelen eleştiriler çerçevesinde projelerinde revizyonlara gitmesi öngörülmektedir. Aynı tür bir durum Edirne Belediyesi’nin 2011 yılında Dünya Mirası Listesi’ne giren Selimiye Cami’nin çevresinde öngördüğü kent parkı ile ilgili projelerinin UNESCO denetiminden geçememesi ile gündeme gelmiştir. 
 
3) Listeye Giriş ve Çıkış Süreçleri
 
Bir kültürel varlığın UNESCO Dünya Mirası Listesine girmesi için en az 3 yıla ihtiyaç vardır ve aşağıda sıralanan aşamaların tamamlanması gerekmektedir. 
 
3.1) Tentative List (Geçici Liste)
 
               Geçici Liste olarak anılan listeye ülkeler, izleyen yıllarda UNESCO Dünya Mirası Listesine sunmayı planladıkları kültürel varlıklarının adını yazdırmaktadırlar. Geçici Listeye ülkelerin sunacağı varlıklara sayı sınırlaması getirilmediği gibi UNESCO Dünya Mirası Komitesi kendisine sunulan varlıkları bu aşamada dünya mirası kabul kriterlerine (ölçütlerine) göre elemeden geçirmemektedir. Zamanında ve formatına uygun şekilde sunulan dosyalardaki tüm kültürel varlıklar Geçici Liste’de yerini almaktadır.
Tentative List, UNESCO tarafından bilinçlendirme ve bilgilendirme aracı olarak şekillendirilmiştir. Ülkeler Tentative List’e sundukları varlıklarının özellikle de koruma-kültür yazınında ve bilimsel dünyada tanınırlığını artırmayı amaçlamaktadırlar. Tentative List’e sunulacak varlıklar ile ilgili dosyaların katılımcı yöntem ile; yerel yönetim + merkezi yönetim + halk + STK’lar + bilim kurumları + vb. işbirliği içinde hazırlanmasını tavsiye etmektedirler. Bu sayede gerek listeye sunulan varlık ile ilgili bilinçlenme ve farkındalık halk, kurum ve kuruluşlar ile akademi dünyasında başlamakta gerekse bu varlığın UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne sunulması için hazırlanacak büyük dosyanın ve bu dosyada ele alınacak ‘’Dünya Mirası Kriterleri’’nin farklı çevrelerce ele alınması sağlanmış olmaktadır.
Herhangi bir kültürel varlığın Geçici Liste’ye girmesi için ülke tarafından hazırlanarak UNESCO Dünya Mirası Komitesi’ne teslim edilen dosyalar her yıl Mart-Nisan aylarında Komite tarafından ilan edilmektedir. Ayrıca UNESCO tüm üye ülkeleri Geçici Listelerini her 10 yılda bir tamamen gözden geçirerek yenilemelerini önermektedir. Geçici Liste Dosyasının hazırlanması için izlenecek format Dünya Mirasları Uygulama Rehber’inde bulunmaktadır.(http://whc.unesco.org/archive/opguide08-en.pdf#annex2)
2012 yılı itibari ile 1972 tarihli sözleşmeyi imzalayan toplam 188 ülkeden 168’i Tentative List’i kullanmış ve 2012 itibari ile de 162 ülkenin hali hazırda Geçici Liste’de, UNESCO Dünya Mirası Listesine sunulmayı bekleyen varlığı bulunmaktadır. Ülkemizin Geçici Listede toplam 26 varlığı bulunmaktadır.(http://whc.unesco.org/en/tentativelists/state=tr)
Herhangi bir eserin Dünya Mirası Listesine sunulması öncesi en az bir yıl Geçici Listede yer alması gerekmektedir. 

3.2)  Dünya Mirası Listesi Adaylık Dosyası
 
Ülkelerin sahip oldukları varlıkları Dünya Mirası Listesine sunmaları için izlemeleri gereken adaylık dosyası formatı Dünya Mirasları Uygulama Rehber’inde Ek. 5 olarak geçmektedir. Dosya ilk başta yer alan ‘’Yönetsel Özet’’ ve özeti takip eden ve aşağıda sıralanan 9 bölümden oluşmaktadır.
1             ADAY VARLIK
2             VARLIĞIN TANIMI
3             ADAYLIK GEREKÇELERİ
4             VARLIĞIN KONSERVASYON DURUMU VE VARLIĞI ETKİLEYEN UNSURLAR.
5             VARLIĞIN KORUNMA VE YÖNETİMİ
6             İZLEME
7             DÖKÜMANLAR
9             ÜLKE ADINA İMZA
Bu bölümlerin her birine ait ekler, bölüm başlıkları altında ayrı-ayrı sıralanmakta ve dosya dışında ayrıca basılmaktadır. Ülkeler ayrıca adaylık dosyasında ele aldıkları detayları kanıtlayan-gösteren bir fotoğraf albümü de hazırlamaktadırlar.
Son yıllarda dosya ekleri ile birlikte 1000’li sayfaları bulmaktadır. Ülkemizden 2011 yılında Dünya Mirası Listesi’ne giren Selimiye Cami’nin adaylık dosyası yaklaşık 1.200 sayfadır.
Dosya hazırlıkları, bölümlerde sunulacak bilgilerin içeriği ve dosyayı hazırlayacak kurum veya kuruluşların çalışma kapasitesine göre değişmekle birlikte 4-5 yılı bulduğu görülmektedir. 2007 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesine giren Yunanistan’dan ‘’Tarihi Corfu Kent Merkezi’’nin adaylık dosyası hazırlıkları 5 yıl sürerken, ülkemizden 2011 yılında listeye giren Selimiye Camii ve Külliyesi’nin adaylık çalışmaları yaklaşık 3 yıl sürmüştür.
Tamamlanan adaylık dosyaları her yıl 31 Ocak tarihine kadar Merkezi Paris’te bulunan Dünya Mirası Komitesi’ne ülkelerin dışişleri bakanlıkları aracılığı ile ulaştırılmalıdır. Komite kendine ulaşan dosyaları bir ön incelemeden geçirerek; vaktinde, yetkili imzaları tamam ve bölümleri eksiksiz olarak doldurulanlarını aynı yıl Mart-Nisan ayı içinde teknik ve ayrıntılı incelemelerin yapılması için ilgili alt kurumlara göndermektedir. UNESCO’nun teknik incelemelerini yapan alt kurumlarından ICOMOS kültürel Varlıkların dosyalarını incelerken IUCN ise doğal varlıkların dosyalarını incelemektedir. Hem kültürel ve hem de doğal özelliklere sahip karma varlıkların dosyası her iki kurumun işbirliğinde incelenmektedir.
UNESCO’nun bu teknik alt kurumlarının incelemeleri yaklaşık 1,3 yıl sürmektedir. Her iki kurum da inceledikleri dosyalar hakkında Dünya Mirası Komitesi’ne öneri niteliğinde sonuç bildirgeleri hazırlamaktadır. Ve bu sonuç bildirgeleri, genellikle dosyayı teslim almalarından sonraki yıl Mayıs ayı içinde UNESCO Dünya Mirası Komitesine iletilmektedir.
Söz konusu bu kurumların verdikleri kararlar nihai olmamakla birlikte ICOMOS veya IUCN’den ‘’Dünya Mirası Listesi’ne Girebilir’’ raporu alan herhangi bir dosyanın Dünya Mirası Komitesinden döndüğü görülmemiştir. Fark edilebileceği gibi ICOMOS ve IUCN teknik kurumlar oldukları için bilimsel ve objektif kararlar almakta ve Dünya Mirası Komitesi’ne mümkün olduğu kadar objektif önerilerde bulunmaktadırlar. Bununla birlikte Dünya Mirası Komitesi 21 UNESCO üyesi ülkenin temsilcisinden oluştuğu için politik yapısı da olan bir komite özelliği taşımaktadır. Komitedeki her bir üyenin bir oyu vardır ve ‘’kabul’’, ‘’ret’’ veya ‘’erteleme’’ şeklinde verilen kararlarda uluslararası ilişkiler ve ikili ilişkiler etkili olabilmektedir. Bu nedenle örneğin; ICOMOS veya IUCN’nin ‘’erteleme’’ verdiği bir varlığın dosyası Komite’den ‘’kabul’’ alarak Dünya Mirası Listesine girebilmektedir.
Dünya Mirası Komitesi her yıl bir kez ve genelde Haziran veya Temmuz aylarında toplanmaktadır. Toplantılar farklı farklı ülkelerin ev sahipliğinde yapılabilmektedir. Komite üyelerinin kendilerine Mayıs ayı içinde teslim edilen öneri kararları ve dosyaları son bir kez incelemek için 7-8 haftası bulunmaktadır. Komite’nin genel toplantısında önlerine gelen dosyalardan ‘’kabul’’ ettikleri Dünya Mirası Listesi’ndeki yerini alırken, ‘’ret’’ ettiklerinin sonradan Dünya Mirası Listesine sunulmaları imkansız hale gelmektedir. Komite’nin evrensel değeri yerinde bulduğu ancak genellikle koruma prosedürleri veya karşılaştırmalı analizlerin yapılması için ‘’erteleme’’ vererek dosyayı hazırlayan ülkeye geri verdiği varlıklar bir sonraki yıl tekrar, Komite’nin talepleri doğrultusunda adaylık dosyası geliştirilerek Dünya Mirası Merkezine iletilebilmektedir.
Ülkeler ICOMOS veya IUCN’nin ‘’red’’ yönünde öneride bulunduğu varlıklarını Komite’nin de ‘’ret’’ edeceği düşüncesini taşıyorlar ise Komite toplantısından bir hafta öncesine kadar adaylıktan çekebilmektedirler. Bu sayede bu varlığa ait eserin dosyasını kuvvetlendirerek sonraki yıllarda tekrar UNESCO Dünya Mirası Komitesine sunma şansını kaybetmemektedirler.
 3.3)  Tehlike Altındaki Dünya Mirası Listesi
 
UNESCO ‘’Tehlike Altındaki Dünya Mirası Listesi’’ni dünya miraslarının daha iyi şartlarda korunmasını garanti altına alınması için; gerek farkındalık yaratmak ve gerekse teknik, bilimsel ve finansal destek alınmasını kolaylaştırmak için kullanmaktadır. Ülkeler Dünya Mirası Listesi’ndeki varlıklarının, UNESCO ve alt kurumları tarafından yapılan incelemeler ve kendileri tarafından yapılması zorunlu periyodik bilgilendirmelerden çıkan sonuçlar ışığında Tehlike Altındaki Miras Listesine kaydırılabileceğini bilmektedirler. Bu durum birçok ülke tarafından itibar kaybı olarak algılanmaktadır. Buna karşın 2011 Dünya Mirası Komitesinde Endonezya, Dünya Mirası Listesi’ne 2004 yılında giren ‘’Sumatra Yağmur Ormanları-Rainforest Heritage of Sumatra’’yı, farklı ve uluslararası nedenlerle koruyamadığını belirterek, kendisi ülke olarak Komite’den bu yağmur ormanının Tehlike Altındaki Miras Listesine kaydırılmasını talep etmiştir ve Komite tarafından talep yerinde bulunmuştur. Yağmur ormanlarında yaşanan sorunlara dikkat çekmek ve uluslararası kamuoyunun dikkatini toplamak isteyen Endonezya’nın tutumu olumlu karşılık bulmuş be uluslararası yardım için programlar hazırlanmıştır.
2012 itibari ile Toplam 28 ülkeden 35 miras bu listede yer almaktadır. Korumayı sağlamak için yönetsel planlarının veya sistemlerinin olmaması, Evrensel Değeri zedeleyecek yapılaşma veya değişime konu olmaları durumunda Komite, varlıkları Tehlike Altındaki Miras Listesine kaydırmaktadır. 
 
3.4)  Dünya Mirası Listesi’den Çıkarılma
 
UNESCO Dünya Mirası Komitesi, Dünya Mirası Listesi veya Tehlike Altındaki Dünya Mirası Listesindeki varlıkları ‘’Evrensel Değerleri’’ni yitirmeleri veya ‘’Bütünlük ve Özgünlüklerini’’ koruyamamaları durumlarında Dünya Mirası Listesinden çıkarmaktadır.
Dünya Mirası Listesi’nden çıkarılan varlıklara örnek olarak Almanya’dan 2004 yılında Dünya Mirası Listesi’ne alınan ve sadece 2 yıl sonra 2006’da Tehlike Altındaki Miras Listesine kaydırılan Dresden Vadisi verilebilir. Kültürel Peyzaj olarak 2., 3., 4. Ve 5. Kriterler kapsamında Dünya Mirası Listesine alınan vadide Alman Hükümeti’nin planladığı köprünün vadinin sahip olduğu evrensel değere zarar vereceği gerekçesi ile Listeye girdikten sadece 2 sene sonra Tehlike altındaki miras listesine alınmıştır. Almanya’nın köprü projesini değiştirerek uygulamak istemesi üzerine ise varlık 2009 yılında Dünya Mirası Listesinden silinmiştir.
 
4)  Rakamlarla Süreç
                            Aşamalar                                                                         İşlem Tarihi
MUHTEMEL EN KISA SÜREÇ Tentative Liste Hazırlığı 3-5 ay                          Örneğin  2010 ikinci yarısı
Tentative List Dosyasının Komiteye Teslimi Yıl X                             Örneğin: 2011 Ocak
Adaylık Dosyası Hazırlıkları (Min. 1 Yıl)  
Adaylık Dosyasının Komiteye Teslimi X+1. Yıl                                         2012 Ocak
ICOMOS /IUCN incelemeleri (1,5 yıl)  
Komitenin Olumlu Kararı X+2,5. Yıl                                       2013 Haziran
ERTELEME HALİNDE Komite’nin erteleme kararı vermesi durumunda
Dosyanın tekrar ele alınması (1 Yıl) X+3,5. Yıl                                       2014 Haziran
Komite’nin tekrar erteleme kararı vermesi durumunda
Dosyanın tekrar ele alınması (1 Yıl) X+4,5. Yıl                                       2015 Haziran
 


Facebook hesabınızla yorum yapın:
Veya Facebook'a bağlanmadan yorum yapın:

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer KÜLTÜR Haberleri

Başlık Tarih
 
"Fehim Paşa Konağı" oyunuyla Selçukta tiyatroseverlerle buluşuyor. 08 Ocak 2020
KÜLTÜR VE SANAT EVİ’NE YOĞUN İLGİ19 Temmuz 2019
" Ege'de Bir Tanrıça Şehri Selçuk Aslında Efes" kitabı Selçuk Efesli okurlar ile buluşuyor21 Haziran 2019
SELÇUK EFES ODEON'DA TRİO’DAN MUHTEŞEM KONSER19 Haziran 2019
MURATHAN MUNGAN SELÇUKLU SANATSEVERLERLE BULUŞTU17 Haziran 2019
İLHAM VEREN KENT SELÇUK EFES, SANATSEVERLERİ AĞIRLAYACAK17 Haziran 2019
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FESTİVAL’DE SELÇUK EFES YOLCULARINI ÜCRETSİZ TAŞIYACAK17 Haziran 2019
Usta Yazar ve Şair Murathan Mungan Selçuklularla Buluşacak08 Haziran 2019
MASALLAR CELSUS KÜTÜPHANESİNDE , ÇOCUKLAR SAHNEDE31 Mayıs 2019
Büyük Usta Nazım Hikmet, Selçuk’ta Anılacak31 Mayıs 2019
ZİRVE DAĞCILIK KLASEAS ŞELALESİNE YÜRÜDÜ30 Nisan 2019
“Selçuk–Efes Havacılık Şenliği” Programında Neler Var ?16 Nisan 2019
SELÇUK'TA İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ ARASI SATRANÇ TURNUVASI YAPILDI21 Mart 2019
SELÇUKLULAR BARIŞ MANÇO’YU ANDI07 Mart 2019
37. Uluslararası İzmir Tiyatro Günleri, 8 Mart Cuma akşamı oyunlarla başlıyor.05 Mart 2019
Selçuk'lu Göçmenler Dayanışma Gecesinde Buluşuyor.05 Mart 2019
​Selçuk Belediyesi’nden 8 Mart’a özel etkinlikler 04 Mart 2019
EFES ANTİK KENTİ'NE ZİYARETÇİ AKINI22 Şubat 2019
Çinli turist sayısı yüzde 59,38 arttı19 Şubat 2019
SELÇUKLU ÇOCUKLAR YARIYIL TATİLİNDE EĞLENDİ04 Şubat 2019
GÜREŞ ÖNCESİ ALTIN HAVAN YARIŞMASI20 Ocak 2019
ŞİRİNCE TAŞ MEKTEP’TE MÜBADELE KONUŞULDU15 Ocak 2019
Kültür ve Sanat Evi kursiyerlerinden kent belleğinde konser 09 Ocak 2019
SELÇUK SANAT İÇİN EL EL ELE09 Ocak 2019
DEVECİLİK KÜLTÜRÜ VE DEVE GÜREŞLERİ SEMPOZYUMU BAŞLIYOR09 Ocak 2019
SELÇUK’UN ESKİ TÜTÜN DEPOSUNDA TÜTÜNÜN HİKAYESİ ANLATILDI08 Ocak 2019
YILBAŞI EĞLENCESİNDE FARKLI BİR TARZ29 Aralık 2018
TİYATRO İLE GERİ DÖNÜŞÜM BİLİNCİ KAZANDILAR28 Aralık 2018
EFES’İN UNESCO SÜRECİ ANLATILDI21 Aralık 2018
Kütüphanede 1000 üye sevinci20 Aralık 2018
EFES'İN ÜNİVERSİTESİNDE MÜZİK VE TARİH BİRARADA13 Aralık 2018
Efes Ve Efes müzesi 1.Sırada04 Aralık 2018
EFES KAZILARI BAŞKANI SON ARAŞTIRMALARI ANLATTI30 Kasım 2018
SERGUN AĞAR’DAN ASIRLIK ZEYTİN AĞAÇLARI SERGİSİ30 Kasım 2018
SELÇUKLU ÇOCUKLAR OKUYOR29 Kasım 2018
EFES’İN ZENGİN YAŞAMI ANLATILDI16 Kasım 2018
ÇOCUKLARIMIZLA OKUYORUZ YAZAR-ÇOCUK BULUŞMALARI DEVAM EDİYOR16 Kasım 2018
SELÇUKLU TASARIMCILAR AYDIN ARKEOLOJİ MÜZESİ’NDE13 Kasım 2018
Gençler felsefenin ışığını Efes’te yeniden yaktı07 Kasım 2018
SELÇUKLU ÇOCUKLARA TİYATRO05 Kasım 2018
SELÇUK’UN ÇOCUKLARI SELÇUK İÇİN BİR ARADA01 Kasım 2018
NEYZEN MURAT TÜRKÜLERLE GÖNÜLLERE KÖPRÜ KURDU26 Ekim 2018
Selçuklu Göçmenler İnci’yi Ziyaret Etti.25 Ekim 2018
SANAT EVİNDE KURS ZAMANI16 Ekim 2018
EFES TİYATRO FESTİVALİ SONA ERDİ12 Ekim 2018
EFES TİYATRO FESTİVALİ SÖYLEŞİLER VE OYUNLARLA DEVAM EDİYOR10 Ekim 2018
SANATIN VE SANATÇININ ÖNÜNDE SAYGIYLA EĞİLİYORUM10 Ekim 2018
EFRAİM 2 SELÇUKLU OKURLARIYLA BULUŞTU08 Ekim 2018
SELÇUK’UN İLK TİYATRO FESTİVALİ BAŞLIYOR08 Ekim 2018
SELÇUK’UN İLK TİYATRO FESTİVALİ BAŞLIYOR02 Ekim 2018
“CARMİNA BURANA” BALESİ BÜYÜLEDİ19 Eylül 2018
GÖKÇEALAN KÖY MEYDANINDA AÇIK HAVA YAZ SİNEMALARI GÖSTERİMİ18 Eylül 2018
EFES ANTİK KENTİ’NDE BİR BAŞYAPIT SAHNELENDİ15 Eylül 2018
GÖKÇEALAN’DA ÜZÜM FESTİVALİ DÜZENLENİYOR13 Eylül 2018
Efes Antik Kenti'nin tarihi dokusunda konser12 Eylül 2018
CEREN AKIN SELÇUKLULARI COŞTURDU08 Eylül 2018
ULUSLARARASI EFES OPERA VE BALE FESTİVALİ “ZORBA” İLE BAŞLADI08 Eylül 2018
MEVLANA VE GOETHE CELSUS’TA BULUŞTU06 Eylül 2018
Selçuk-Efes Festivali’nde Ceren Akın sürprizi06 Eylül 2018
ULUSLARARASI OPERA VE BALE FESTİVALİ EFES’TE BAŞLIYOR04 Eylül 2018
EFES SELÇUK’UN ARKEOLOJİSİ KONUŞULDU04 Eylül 2018
MEVLANA VE GOETHE CELSUS KÜTÜPHANESİ’NDE BULUŞACAK31 Ağustos 2018
Rock’N Burger Konsept Festivali Selçuk Efess Pamucak'ta30 Ağustos 2018
NEA EFESSOS’TA SÖYLEŞİ29 Ağustos 2018
“Ben Kimim ?” Resim Sergisi Selçuk Efess Müzesinde27 Ağustos 2018
EFES’İN TÜRK DÖNEMİ YENİ BULUNTULARI30 Temmuz 2018
“TÜRKÜLERİN DİLİNDEN” BİR GECE26 Temmuz 2018
Selçuk Belediye Tiyatrosu’ndan yepyeni bir festival17 Temmuz 2018
SEGEMDER’DEN ANLAMLI SERGİ09 Temmuz 2018
EFES’TE MÜZİK BELGESELİ04 Temmuz 2018
SELÇUK BELEDİYESİ’NİN YAZ KURSLARI BAŞLIYOR22 Haziran 2018
Selçuk Efes Küçük Oteller Derneği Dr. Dahi Zeynel Bakıcı’yı makamında ziyaret etti20 Haziran 2018
Güher- Süher Pekinel Efes'te Muhteşem Bir Konser Verdi12 Haziran 2018
Okumak Yaşamaktır Efes Müzesinde Sergilendi.05 Haziran 2018
Celsus Çocuk Tiyatrosu ilk oyunda İzleyiciyi Hayran bıraktı02 Haziran 2018
Pekineller Efes'te28 Mayıs 2018
Tiyatro Medresesi yaz kampları başlıyor.28 Mayıs 2018
​Selçuk'ta Müzeler Haftası Kutlandı25 Mayıs 2018
Özburo is sendikası Ankara bir nolu şube Selçuk Efesi gezdi.22 Mayıs 2018
TÜRKİYE’NİN TEK ÇELLO ORKESTRASINDAN 19 MAYIS KONSERİ21 Mayıs 2018
ANNELERE ADANMIŞ BİR SERGİ15 Mayıs 2018
BAHAR ŞENLİĞİ İLE ANNELER GÜNÜ BİR ARADA13 Mayıs 2018
ARKAS TRİO 10 Haziran 2018 Pazar 21.00'da Celsus Kütüphanesinde11 Mayıs 2018
Aydın Özcan'a Batı Trakya'da yoğun ilgi08 Mayıs 2018
GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ BAŞLADI03 Mayıs 2018
"ATATÜRK VE ÇOCUK” KONULU RESİM VE ŞİİR YARIŞMASI DÜZENLENİYOR10 Nisan 2018
Kadınlar 9 Nisanda Sahnede03 Nisan 2018
DÜNYA TİYATROLAR GÜNÜ’NE ÖZEL OYUN28 Mart 2018
Gülcan Erdem Göçmenler Derneğinin Konuğu Oldu.28 Mart 2018
MFÖ GRUBU SELÇUK'A GELİYOR!16 Mart 2018
SELÇUK EFES DOĞAYI VE HAYVANLARI KORUMA DERNEĞİ ZİYARETİ09 Mart 2018
SEGEM-DER Tiyatro Grubu 8 Martta Selçuklularla Buluşuyor.07 Mart 2018
Göçmenler Derneğinden Muhteşem Bir Etkinlik Daha05 Mart 2018
Çocuklarımızla Okuyoruz grubu bu ay Ahmet Günbaş”ı konuk etti. 26 Şubat 2018
KÜTÜPHANE VE SOSYAL ETKİNLİK MERKEZİ AÇILDI21 Şubat 2018
(Selçuk) Kazı Başkanlığı’na 120 bin TL.19 Şubat 2018
SELÇUK KÜTÜPHANEYE KAVUŞUYOR16 Şubat 2018
BAŞKAN TİYATROCULARLA BİR ARAYA GELDİ02 Şubat 2018
36. SELÇUK EFES DEVE GÜREŞLERİ FESTİVALİ YAPILDI21 Ocak 2018
DEVECİLİK SEMPOZYUMU BAŞLADI19 Ocak 2018
DEVE GÜREŞLERİNİN KIRKPINAR’I 21 OCAK’TA11 Ocak 2018
ÖZLEN ÖZ’ÜN RENKLERLE DANS-2 SERGİSİ SANATSEVERLERLE BULUŞTU.04 Ocak 2018
SELÇUK BELEDİYE TİYATROSU 2017’YE “CİMRİ” İLE VEDA ETTİ20 Aralık 2017
"Kayadan Kopmadık " adlı belgesel gösterimine katılım yoğun oldu.18 Aralık 2017
Selçuk (Ephesus) Rumeli Göçmenleri Dayanışma Derneği’nin 4.Olağan Genel Kurulu Yapılacak30 Kasım 2017
İZMİR KADIN MECLİSLERİ SELÇUK’TA TOPLANDI28 Kasım 2017
Selçuklu Arkeolog Akın Ersoy Apikam Toplantı Salonunda Söyleşi Yapacak27 Kasım 2017
SELÇUK BELEDİYE TİYATROSU OYUNCULARINI ARIYOR22 Kasım 2017
EFES’TE SARAYDAN KIZ KAÇIRMA21 Eylül 2017
EFES OPERA VE BALE GÜNLERİ BAŞLADI17 Eylül 2017
İzmir’de Uluslararası Edebiyat Festivali heyecanı 6-7 Ekim'de Selçuk'ta Devam Edecek06 Eylül 2017
EFES’TE OPERA BALE VE GÜNLERİ BAŞLIYOR25 Ağustos 2017
Leylek ve Doğal Yaşam Kültürü Festivali başlıyor08 Ağustos 2017
“Sevgiliye” büyük ilgi31 Temmuz 2017
UNESCO Dünya Mirası Efes'in Bileşenleri NEA EFESSOS'ta konuşuldu08 Temmuz 2017
Selçuk'ta Efes Heykel ve Tasarım Okulu Açılacak07 Temmuz 2017
Kuşadası Gençlik Festivali Başladı07 Temmuz 2017
YAZA MERHABA KONSERİ06 Temmuz 2017
Efes Antik Kent'te 'düğün' tartışması: O iddialara yanıt!28 Haziran 2017
Fazıl SAY'dan Selçuk Efes'te Muhteşem Konser21 Haziran 2017
Selçuk'ta Bisiklet Hareketi Başlatıldı16 Haziran 2017
İzcioğlu'nun İzdüşümünün İzleri Sergileniyor06 Haziran 2017
Viyana Oda Orkestrası Say'a Efess’te Eşlik Edecek02 Haziran 2017
BİR BAĞLAMA BİN TÜRKÜ26 Mayıs 2017
SELÇUK RUMELİ GÖÇMENLERİ 5. GELENEKSEL BAHAR ŞENLİĞİ'NDE BULUŞUYOR!18 Mayıs 2017
ÇOCUKLARI TİYATROYLA BULUŞTURARAK “FARK YARATTI”11 Mayıs 2017
İLKİ DÜZENLENEN KANTARON FESTİVALİ SELÇUK’U RENKLENDİRDİ07 Mayıs 2017
ÜÇ Mehmet'in Dansı 17 Mayıs'ta Selçuk'ta03 Mayıs 2017
Selçuk'ta Kantaron Festivali heyecanı: Dolu dolu program03 Mayıs 2017
Selçuk Zirve 4. Geleneksel Çocuk Oyunları ve Uçurtma Şenliğine Gidiyor25 Nisan 2017
SELÇUK BELEDİYE TİYATROSU FARK YARATTI25 Nisan 2017
SELÇUK’UN KÜLTÜREL DEĞERLERİ BU SERGİDE21 Nisan 2017
41. TURİZM HAFTASI BAŞLADI18 Nisan 2017
SELÇUK BELEDİYE TİYATROSU 2 YAŞINDA17 Nisan 2017
KENT BELLEĞİNDE MUHTEŞEM TÜRKÜ GECESİ07 Nisan 2017
YÖRÜK ETKİNLİĞİ YOĞUN İLGİ GÖRDÜ27 Mart 2017
DÜNYA TİYATROLAR GÜNÜ’NDE İKİ OYUN24 Mart 2017
Selçuk ilçesindeki Barutçu Yörük şenlikleri hafta sonu yapılacak23 Mart 2017
Gara Selçuk 7 Bilgeler’de22 Mart 2017
KENT BELLEĞİNDE “MÜZİK VE İNSAN”14 Mart 2017
SELÇUK BELEDİYE TİYATROSU SAHNESİNİ MAHALLELERE TAŞIYOR23 Şubat 2017
Artemis Tapınağı İçin Bakanlık Düğmeye Bastı23 Şubat 2017
SAHNE TOZU BU KEZ GÜLDÜRDÜ21 Şubat 2017
7 harikadan biriydi, şimdi sular altında!20 Şubat 2017
“ PAPAZ KAÇTI” SELÇUK’TA18 Şubat 2017
SELÇUK’TA TİYATRO SEYİRCİ SAYISI 15 BİNİ AŞTI13 Şubat 2017
“Şiirimin Dili Rumeli-2” Şiir Dinletisine Selçuklular Yoğun İlgi Gösterdiler12 Şubat 2017
SELÇUK RUMELİ GÖÇMENLERİ 6. DAYANIŞMA GECESİNDE BULUŞUYOR08 Şubat 2017
SELÇUK TİYATROYA DOYACAK06 Şubat 2017
Selçuk (Ephesus) Rumeli Göçmenleri Dayanışma Derneğinden "ŞİİRİMİN DİLİ RUMELİ-2"27 Ocak 2017
İzmir'de BİSİM'le yeni hayat: 3 yılda neler değişti?17 Ocak 2017
FERHAD İLE ŞİRİN SELÇUK’TA SAHNELENDİ14 Ocak 2017
Nazım Hikmet'in Yazdığı Ferhat İle Şirin Selçuk'ta Sahne Alacak10 Ocak 2017
Büyük Şehir St.Jean Anıtı ve Selçuk kazılarına destek verecek. 28 Aralık 2016
KÜLTÜR VE GENÇLİK MERKEZİ YARIŞMASI SONUÇLANDI29 Kasım 2016
ŞİRİNCE ZEYTİN ŞENLİĞİ YAPILDI22 Kasım 2016
Türkiye’ye örnek buluşma19 Kasım 2016
ULUSLARARASI SEMPOZYUM HAVUTLAMA HAYRI İLE TAÇLANDI19 Kasım 2016
DEVECİLİK KÜLTÜRÜ VE DEVE GÜREŞLERİ SEMPOZYUMU BAŞLADI18 Kasım 2016
YENİ SEÇİLEN SELÇUK KENT KONSEYİ’NDEN BAŞKAN BAKICI’YA ZİYARET16 Kasım 2016
DEVECİLİK KÜLTÜRÜ DE UNESCO YOLUNDA15 Kasım 2016
Efese Girişler Yüzde 60 Düştü25 Ekim 2016
Selçuklu Fotoğrafçı Barış Barlas katıldığı eserle birinci oldu.25 Ekim 2016
TKB’ DEN SELÇUK BELEDİYESİ’NE “BAŞARI BELGESİ”12 Ekim 2016
ARTEMİS TAPINAĞI: EFES’TEKİ DÜNYA HARİKASI07 Ekim 2016
Bu serginin geliri engellilere05 Ekim 2016
Efes Antik Kenti’nin Gladyatörleri Vejetaryendi05 Ekim 2016
Modern eğitim merkezi için start veriliyor04 Ekim 2016
Selçuk'ta Tiyatro Rüzgarı01 Ekim 2016
Tarihe Saygı Ödülü Şirince Evine27 Eylül 2016
Efes'in Işığı, Takılara Yansıdı17 Ağustos 2016
Efes’in ışığı takılarda13 Ağustos 2016
AŞK VE KADININ TEZHİPTEKİ BULUŞMASI SELÇUK’TA30 Temmuz 2016
UNESCO İÇİN ORTAK ÇALIŞMA YAPILACAK19 Temmuz 2016
Şirince Taş Mektepte Yeni Bir Proje Hata Geçiyor29 Haziran 2016
Efes Antik Tiyatro'da Muhteşem Kapanış26 Haziran 2016
Sinemanın büyülü melodileri Celsus'da yankılandı22 Haziran 2016
KADIN DANIŞMA MERKEZİ’NDEN KIRKYAMA SERGİSİ21 Haziran 2016
Viyana Senfoni Orkestrası Efes Antik Tiyatro’da21 Haziran 2016
CELCUS KÜTÜPHANESİ’NDE SİHİRLİ FLÜT DİNLETİSİ17 Haziran 2016
Selçuk Belediye Tiyatrosu’ndan yaza merhaba06 Haziran 2016
​Selçuk Rumeli Göçmenleri Derneğinden Muhteşem Bahar Şenliği.01 Haziran 2016
BELEDİYE KOROSUNDAN BAHAR KONSERİ01 Haziran 2016
Efes'te Muhteşem Konser30 Mayıs 2016
EFES ANTİK TİYATRO’DA BAHAR KONSERİ25 Mayıs 2016
SELÇUK RUMELİ GÖÇMENLERİ 4. GELENEKSEL BAHAR ŞENLİĞİ'NDE BULUŞUYOR!25 Mayıs 2016
BAŞKAN BAKICI: SANATSIZ BİR TOPLUM OLMAZ20 Mayıs 2016
İşte İzmir farkı!19 Mayıs 2016
SELÇUK İLE OUREM ARTIK RESMEN KARDEŞ05 Mayıs 2016
20-21-22 Mayıs tarihlerinde Selçuk Şirince'de gerçekleşecek VarilFest etkinliğini kaçırmayın.03 Mayıs 2016
ULUSLARARASI SANATÇILAR SELÇUK'TA AĞIRLANDI24 Nisan 2016
“HAK DOSTUM HAK” SELÇUK’TA SAHNE ALIYOR21 Nisan 2016
LEYLEK FESTİVALİ’NDE İLK GÜN RENKLİ GEÇTİ19 Nisan 2016
ÇOCUKLAR TİYATRO İLE TANIŞTI24 Mart 2016
Efes Müzesinde Suluboya Sergisi20 Mart 2016
Göçmenlerden Muhteşem Gece07 Mart 2016
İzmir, tanıtım atağına kalkıyor03 Mart 2016
SELÇUK RUMELİ GÖÇMENLERİ 5. KAYNAŞMA VE DAYANIŞMA YEMEĞİNDE BULUŞUYOR 23 Şubat 2016
TİYATRO TOPLULUĞUMUZ HER HAFTA BİR MAHALLİMİZDE19 Şubat 2016
Dalış turizmi harekatı: Efes su altına inecek!12 Şubat 2016
EFES KÜLTÜR VE ARKEOLOJİ YÜRÜYÜŞÜ08 Şubat 2016
Deve Güreşleri İptal Edildi.17 Ocak 2016
YAĞMUR ALTINDA ALTIN HAVAN YARIŞMASI16 Ocak 2016
UNESCO’DAN SONRA SELÇUK’TA İLK EFES ALAN YÖNETİMİ TOPLANTISI YAPILDI29 Aralık 2015
Tarihe saygı ödülleri sahiplerine dağıtıldı25 Aralık 2015
SELÇUK, OKULLAŞMA YÖNÜNDE HIZLA İLERLİYOR25 Aralık 2015
OTOGARGARA BİR KEZ DAHA SEYİRCİ İLE BULUŞTU24 Aralık 2015
SELÇUK (EPHESUS) RUMELİ GÖÇMENLERİ İLK TOPLANTISINI YAPTI23 Aralık 2015
"34 ÜNCÜ SELÇUK EFES DEVE GÜREŞLERİ FESTİVALİ ÇATIM LİSTESİ...23 Aralık 2015
​Ali AKYÜZ ve Yönetimi Selçuk Rumeli Göçmenler Derneği 3.Olağan kongresini Kazandı.20 Aralık 2015
​Selçuk Kültür ve Cem Evinde Bağlama ve Bilgisayar Kursları Başlıyor.18 Aralık 2015
​MÜZİĞİN DİNLENDİRİCİ RUHU ONUN PARMAKLARINDA18 Aralık 2015
ANTİK KENTTE DİNAMİTLİ TALAN07 Aralık 2015
KIRKYAMA KURSUNA KADINLARDAN YOĞUN İLGİ01 Aralık 2015
Tolga MERT Yazdı: "ARTEMİS TAPINAK ALANI HAKKINDA"01 Aralık 2015
KENT BELLEĞİNDE “KEÇE SERGİSİ”20 Ekim 2015
DEVELER BİLİMİN IŞIĞINDA GÜREŞECEK 08 Ekim 2015
​“Kesişen Zaman” törenle açılıyor07 Ekim 2015
ŞİRİNCE TİYATRO MEDRESESİNDE MONODRAMA FESTİVALİ25 Ağustos 2015
Ecdadımızın üstünde tavuklar eşiniyor20 Ağustos 2015
Selçuk Tren İstasyonunda Kitap Okuma Etkinliği Gerçekleştirildi.14 Ağustos 2015
SELÇUKLULAR EDEBİYAT FESTİVALİNDE BULUŞTU10 Ağustos 2015
Yeni Zelanda Genel Valisi Efes'i Ziayaret Etti.07 Ağustos 2015
GÜZELLER "MERYEM ANA" EVİNİ GEZDİ07 Ağustos 2015
“KADINLIK BİZDE KALSIN” SEYİRCİYLE BULUŞTU04 Ağustos 2015
ŞEFTALİ FESTİVALİ BURUK GEÇTİ03 Ağustos 2015
Efesteki Tarihi gerçek ortaya çıktı01 Ağustos 2015
KENT BELLEĞİ’NDE SOLMAYAN RENKLER30 Temmuz 2015
Dünya Miras Listesinin faydaları07 Temmuz 2015
MİSKET ANAOKULUNDAN MÜKEMMEL İKİ GÖSTERİ BİRDEN07 Temmuz 2015
9 EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ HUZUREVİNİ YALNIZ BIRAKMIYOR19 Haziran 2015
SELÇUK'TA MUHTEŞEM GECE17 Haziran 2015
Unesco'da Efes Tanıtıldı...16 Haziran 2015
ÖZEL MİSKET ANAOKULU RESİM SERGİSİ AÇILDI27 Mayıs 2015
SELÇUK RUMELİ GÖÇMENLERİ 3.GELENEKSEL BAHAR ŞENLİĞİ'NDE BULUŞUYOR14 Mayıs 2015
Çgg Kültür Derneği Yönetimi ''2.Çamlık Sevgiyle El Ele ''Konser Etkinliği Düzenliyor12 Mayıs 2015
Selçuk'ta Anneler Günü Dört Bir Yanda Kutlandı.09 Mayıs 2015
Sanatın yas günü: Zeki Alasya'yı kaybettik08 Mayıs 2015
Bartholomeos “Bugün Burada Olmamızı Başkana Borçluyuz”07 Mayıs 2015
SELÇUK BELEDİYE TİYATROSU KURULDU06 Mayıs 2015
ARTEMİS KUTSAL YOLUNDA İLK ADIMLAR05 Mayıs 2015
“O ESER” İzmir'in, Selçuk’un Gururu Oldu27 Nisan 2015
Çağlayan Sesler Çocuk Korosundan Muhteşem Konser24 Nisan 2015
Emekliler Sendikası Selçuk Temsilcisi İbrahim Adıgüzel :22 Nisan 2015
20. TÜYAP İzmir Kitap Fuarı açılıyor14 Nisan 2015
Süleyman Saidov’dan Selçuk’ta Muhteşem Konser25 Mart 2015
Selçuk Kent Belleğinde Fotoğraf Dolu Bir Gece Gerçekleşti.11 Mart 2015
Selçuk(Ephesus)Rumeli Göçmenleri Dayanışma Derneğinden Muhteşem Gece01 Mart 2015

VİDEOLAR


 
 
                      SELÇUK HAVA DURUMU
  IZMIR


 
..
             
                  
     
Anasayfa | Gazeteler | Foto Galeri | Video Galeri | Sohbet Odası | Künye
CH